Lørdal gård

Gården heter Lørdal og har bolighus fra 1645. I bygdeboka blir plassen omtalt fra 1500-tallet.

Lørdal Gaard ligger midt i hjertet av Østlandet, kun fem minutter fra E18 på innsiden av Holmestrand, en time fra Oslo. 45 minutter fra Kongsberg og Grenland og 30 minutter fra Tønsberg.

I dag bor det tre generasjoner på gården, 160 Gammelnorske spelsauer, 7 høner og en liten hund.

I tillegg holder TNT Landskap sine medarbeidere og kunder hus her.

Vi ønsker å ta med oss gårdens rike historie inn i fremtiden

Gården ble kjøpt for 5 år siden av Tore og Tone, som har en visjon om å gjøre gården til et Naturbrukssenter der folk kan komme og lære om dyrking, matlaging, planter, om folk, samhandling og utvikling i en organisk økologisk sammenheng.

Med tiden vil vi selge gårdens produkter, dette er under utvikling.

Se egen hjemmeside (kommer snart).