Kulturlandskapspleie og restaurering av naturtyper - TNT Landskap
542
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-542,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Kulturlandskapspleie og restaurering av naturtyper

Kulturlandskapet i Norge er formet av våre forfedres behov for å dyrke mat.

I tidligere tider ble alle tilgjengelige ressurser tatt i bruk for å skaffe familien mat. Hesten var drivkraften og andre dyr fikk godt beite. Dette samspillet bidro til stort biologisk mangfold, både i enga og på åkerholmene. Teknologien og driftsformen har forandret seg med tidene og over tid har landskapet grodd igjen. Med gjengroing forandrer det biologiske mangfoldet seg, noen arter forsvinner, mens andre arter kommer til.

I TNT Landskap jobber vi med forskjellige naturtyper som har et vern i Naturmangfoldloven, først og fremst gjelder dette eiketrær, eng og askekolling. Våre oppgaver i dette arbeidet dreier seg blant annet om registrering av arter, registrering av naturtyper, fotodokumentasjon, skjematisk registrering i forskjellige kilder og rapportering til Fylkesmannen eller Naturbase.

Vi rydder landskapet. Som medhjelpere bruker vi Gammelnorsk speelsau som tar all ettervekst.